Betaalmogelijkheden
Wij kunnen u momenteel de volgende betaalmogelijkheden aanbieden:
1- Ideal

Voor alle klanten met een Nederlandse bankrekening het makkelijkst.

2- VISA,MASTERCARD,MAESTRO (+ 2%)*

Indien u met uw creditcard wilt betalen.
3- Handmatig NL42RABO0341090972 BIC:RABONL2U  R&R Tackle
   
Houdt u er rekening mee dat bij het internationaal betalen het verschuldigde bedrag langer onderweg is.

4- Paypal ( € 0,35 + 3,4%)*

Voor klanten met en zonder paypalaccount bieden we ook deze betaalmethode aan. Dit is voor ons de voorloper van betaalmethode 2, echter handhaven we deze voorlopig ivm de internationale bekendheid.
5- Kontant bij afhalen

Op afspraak kunt u uw bestelling ook bij ons afhalen en kontant ( gepast) betalen. Wij hebben geen pinmogelijkheid.


6- Achteraf betalen op rekening (BILLINK)**

Even te krap bij kas? U kunt bij ons ook tot een bedrag van 250 euro achteraf betalen. Dit traject hebben we uit handen gegeven aan Billink, zie hieronder voor extra informatie of bezoek hun website.7-  V PAY  tot max € 250,- per order8- Bancontact / MisterCash tot max € 250,- per order
*Helaas zijn we genoodzaakt de extra kosten van deze betaalmethode in rekening te brengen. Deze kosten worden nl aan ons doorberekend als u met uw creditcard wilt betalen.

Wij hopen hiermee u voldoende mogelijkheden te hebben geboden.
NIEUW: Nederlandse klanten kunnen ook achteraf betalen ( binnen 14 dagen) via het betaalsysteem Billink. Let op: maximaal orderbedrag € 250,- !
** Met achteraf betalen ontvangt u eerst het product en betaald u later ( binnen 14 dagen) de factuur. Indien u kiest voor achteraf betalen gaat u akkoord met de daarbij behorende voorwaarde ( zie hieronder). Tijdens de beoordeling van uw aanvraag worden de door u ingevulde gegevens conform de bepalingen hieronder doorgezonden naar Billink B.V., welke deze zal toetsen op kredietwaardigheid. In geval van goedkeuring is uw bestelling geaccepteerd en kunt u achteraf betalen op rekening. U ontvangt vervolgens namens Billink de factuur welke verantwoordelijk is voor de verdere afhandeling van uw betaling. Het gaat hier niet om "verkoop op afbetaling", maar om achteraf betalen. Het gehele bedrag zal in 1 keer moeten worden voldaan aan Billink!


Ten behoeve van de achteraf betaalmethode middels Billink het volgende:


De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die R&R Tackle in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt bij:

a) Risico analyses
b) De voorkoming, opsporing en bestrijding  van fraude of onregelmatigheden

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. ( hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Bilink, die de inning van de vorderingen verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren.

De gehanteerde termijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0.75% per maand ( waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen.

In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- of aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus brekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgegaan.